Evrim Teorisi Mantıklı Mı?

0

Olaya herhangi bir mantık katmadan, sadece dini bir bakış açısıyla bakarsanız “mantıksız” olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz Evrim Teorisi’nin. Ya da detaylara inmeden, yüzeysel olarak kurulan cümleler ışığında evrim teorisi hakkında bilgi sahibi olursanız gene “mantıksız” olduğunu söylemekten çekinmezsiniz. Oysaki evrim, hayatın her noktasında vardır. Sadece insanlar değil, tüm canlılar için geçerli olan bir konudur. Her canlı, dünyanın varlığı ile birlikte evrilmeye başlamış, yaşamın getirileri ile birlikte sürekli bir gelişim göstermiştir. Evrim teorisi de, bu noktada canlıların evrilme sürecini izah etmektedir.

Sadece Darwin’le Evrim Teorisi Anlaşılmaz

Evrim teorisi, bir bütündür. Bundan milyonlarca yıl önce başlamış olan ve halâ daha devam etmekte olan bir süreçtir. Siz, Darwin’in yani evrim teorisinin kurucu babası olan kişinin temel ve ilk görüşlerini ele alır, bu doğrultuda yorum yaparsanız birçok çıkmaz nokta görebilirsiniz. Prof. Dr. Celal Şengör’ün bu konuda yaptığı çok önemli irdelemeler vardır. Bilim, sürekli olarak gelişen ve her yeni dönemde, eski dönemde yapılan eksiklikleri, hataları gideren bir yapıya sahiptir. Haliyle, Darwin’in ortaya atmış olduğu evrim teorisi her yeni süreçte çok daha fazla geliştirilmiş, detayları hakkında daha net araştırmalar yapılarak bilgiler sunulmuştur. Sizde, evrim teorisini gerçek anlamda bilmek istiyorsanız Darwin ile başlayıp, günümüze kadar araştırarak gelmelisiniz.

Evrim teorisini doğru bir şekilde araştırırsanız, kromozom odaklı yapılan araştırmaları görürsünüz. Kromozom araştırmaları, belli bir maymun deneklerinin insanlarla ne kadar ciddi bir benzerlik gösterdiğini bizlere sunmaktadır. Fakat burada devreye giren “maymunda geldik madem, neden var olan maymunlar insan olamıyor?” Sorusu da ayrı bir başlık açmaktadır bizlere. Maymun, insanların bir ara geçiş form evresidir. Daha doğrusu maymun demek doğru değildir. Evrim ağacına baktığınız zaman, günümüz insanlarının yani homo sapienslerin farklı bir evrilme sürecinden geçtiğini görürsünüz. Bu süreçte, bir kısım döneme ait insana benzerlik gösteren canlılar, goril ya da orangutan olarak evrilirken, bir kısımda evrilme sürecini homo sapiens olarak devam ettirmiştir. Yani, ortada “maymunlar vardı, evrim teorisi bu maymunlar insan oldu diyor; peki şimdi ki maymunlar neden insan olmuyor?” Gibi bir durum asla yoktur. Sabit bir kaynak ve bu kaynaktan evrilme yoktur. O dönem günümüz insanına doğru evrilen canlıların evrim süreci bu şekilde devam etmekte, maymun, goril, orangutan olarak evrilen canlıların evrim süreci de gene o noktada devam etmektedir.

Evrim Teorisini Dinle Bağdaştırmak

Son olarak, günümüzde yapılan en büyük hataya değinmek istiyorum. Zira ülkemiz başta olmak üzere birçok farklı ülke evrim ile ilgili konularda “ateist-dindar” tartışmasından öteye gidememektedir. Oysaki evrim teorisi ve aynı zamanda evrim olgusu bilimsel bir konudur. Ateist ile herhangi bir dine mensup olan kişin değil, iki farklı bilim adamının tartışması gereken bir konudur. Bu tarz bir tartışma olmaz, bilim adamları bu teoriyi ele almazsa ortaya bilimden uzak fikirler, yorumlar çıkar. Haliyle hiçbir şekilde bilgi sahibi olmayan kimseler dahi evrim teorisi dendiği zaman “günahtır, kabul etmem.” Gibi bir yorum yapabilir.

Evrim Aynı Zamanda Bir Olgudur

Evrim teorisi, her zaman bu süreci araştıran bir yapıya sahiptir. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Gibi çok basit bir soruyla özetleyebiliriz nasıl bir araştırma sürecinde olduğunu. Fakat ortada sadece bir teori yoktur. Evrim, aynı zamanda bir olgudur. Teori olarak varlığını devam ettirmesinin nedeni, araştırmaya açık bir konu olmasıdır. Nasıl ki yerçekimi kanunu varsa ama aynı zamanda yerçekimi teorisi de varlığını devam ettiriyorsa, evrimde bunun gibidir. Bir yandan bilimsel bir olgu söz konusuyken, diğer yandan devam eden bir süreç vardır. Bu süreç ise, çeşitli yeni teoriler ile araştırılmalıdır. Bu araştırmalar, her yeni yüzyılda bizlere çok daha farklı bilgiler vermiştir, vermeye de devam edecektir. Evrim teorisi üzerinde çalışmalar yapan, araştırmalar yapan bilim insanları dahi hiçbir zaman net ve kesin sonuçlar vermemiştir insanlara. Her zaman şüphe duymak, evrim sürecinde ki açıkları kapatarak, yeni bulgular ile daha net bilgiler elde etmek adına ilerlemek bilimin en temel yoludur ve ancak bu şekilde gerçeği elde etmek mümkün olabilecektir.

Unutmayın, insanlar milyonlarca yıl çok ciddi gelişmeler gösteren canlılar olmuşlardır. Araştırmalar ise, birçok farklı geçmiş dönemde ki insanlarla, günümüz insanları arasında önemli farklılıklar olduğunu gün yüzüne çıkarmaktadır. Evrim teorisi ise, bu süreçlerde ki geçişleri ve temel noktaları bizlere derinlemesine açıklamaya çalışan bir teori, bir olgudur.

CEVAP VER